เทคนิค “ตัวเลขทั้งสามชี้ทาง”

เทคนิค “ตัวเลขทั้งสามชี้ทาง” คล้ายกับ “ตัวเลขคู่ชี้ทาง” อย่างมาก ซึ่งจะใช้ได้เมื่อตัวเลขในบันทึกอยู่ในช่องสามช่องของกล่อง 3x3 และอยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกัน หมายความว่าตัวเลขในบันทึกต้องเป็นวิธีแก้ของหนึ่งในสามช่องในกล่อง ดังนั้น เราจะเห็นได้ชัดว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่วิธีแก้ของช่องอื่นๆ ในแถวหรือคอลัมน์ และสามารถลบออกได้

ตัวอย่างเช่น:

มาดูมุมขวาล่างกันเถอะ ในกล่องนี้ ทุกช่องที่อาจเป็นเลข 1 อยู่ในแถวเดียวกัน เนื่องจากเลข 1 ต้องปรากฎในกล่องขวาล่างเพียงครั้งเดียว หนึ่งในช่องที่ไฮไลท์จะต้องเป็นเลข 1 อย่างแน่นอน

จากข้อสรุปนี้ เราจึงสามารถลบเลข 1 ที่เป็นไปได้อื่นๆ ทั้งหมดออกจากบันทึกของแถวนี้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสน

จำไว้ว่าคุณสามารถใช้เคล็ดลับเดียวกันนี้กับกล่อง แถว และคอลัมน์ได้

นั่นคือวิธีใช้เทคนิค “ตัวเลขทั้งสามชี้ทาง” เมื่อคุณเรียนรู้แล้ว คุณก็สามารถนำไปฝึกฝนได้