เทคนิค “ตัวเลขคู่ชี้ทาง”

“ตัวเลขคู่ชี้ทาง” จะใช้ได้เมื่อมีตัวเลขในบันทึกสองครั้งในกล่อง และตัวเลขนี้อยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกัน หมายความว่าตัวเลขในบันทึกต้องเป็นวิธีแก้ของหนึ่งในสองช่องในกล่อง ดังนั้น คุณจึงสามารถลบตัวเลขนี้ออกจากช่องอื่นๆ ในแถวหรือคอลัมน์ได้

เพื่อให้เข้าใจ “ตัวเลขคู่ชี้ทาง” ได้ง่ายขึ้น เราไปดูตัวอย่างกันเลย

ลองดูกล่องที่มุมซ้ายบน ทุกช่องที่อาจมีเลข 4 อยู่ในคอลัมน์เดียวกัน เนื่องจากเลข 4 ควรปรากฎในกล่องนี้เพียงครั้งเดียว หนึ่งในช่องที่ไฮไลท์จึงต้องเป็นเลข 4 อย่างแน่นอน

ดังนั้น เราจึงสามารถลบเลข 4 อื่นๆ ทั้งหมดออกจากทุกช่องของคอลัมน์นี้ได้อย่างปลอดภัย

จำไว้ว่าคุณสามารถใช้เคล็ดลับเดียวกันนี้กับกล่อง แถว และคอลัมน์ได้

นั่นก็คือเทคนิค “ตัวเลขคู่ชี้ทาง” ตอนนี้ คุณสามารถเรียนรู้กลยุทธ์ซูโดกุ “ตัวเลขทั้งสามชี้ทาง” ต่อได้แล้ว