เทคนิค “ปีก Х”

“ปีก Х” คือเทคนิคซูโดกุขั้นสูง ซึ่งต้องใช้แถวคู่ขนานสองแถวหรือคอลัมน์คู่ขนานสองคอลัมน์ คุณไม่ควรสนใจกล่อง 3x3 เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้

คุณจะเข้าใจกลยุทธ์นี้ง่ายขึ้น หากดูที่ตัวอย่าง

มาดูที่แถวสองแถวกันเถอะ มีสองช่องในแต่ละแถวที่มีเลข 4 ในบันทึก เนื่องจากเลข 4 ไม่สามารถซ้ำกันในแถวหรือคอลัมน์ได้ เราจึงสามารถคิดได้ว่าเลข 4 ต้องอยู่ทแยงมุมกัน ซึ่งอาจอยู่ในช่องสีฟ้าหรือช่องสีน้ำเงินเข้ม

ตอนนี้ เราจะซูมออกและดูคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเลข 4 อยู่ทแยงมุมกัน จึงมีเลข 4 หนึ่งตัวอยู่ในแต่ละคอลัมน์อยู่แล้ว หมายความว่าเราไม่สามารถเขียนซ้ำได้อีก

ดังนั้น เราจึงสามารถลบ 4 ออกจากบันทึกที่เหลือทั้งหมดในสองคอลัมน์นี้ได้อย่างมั่นใจ

ตอนนี้ คุณก็รู้วิธีการใช้เทคนิคปีก X ในซูโดกุและสามารถไปเรียนรู้กลยุทธ์ซูโดกุขั้นสูง “ปีก Y” ต่อได้แล้ว