Kỹ thuật "Ô còn lại cuối cùng".

"Ô còn lại cuối cùng" là một chiến lược Sudoku cơ bản khác. Chiến lược này dựa trên quy tắc là các số không được lặp lại trong khối 3 × 3, cột dọc và hàng ngang.

Hãy cùng nhìn vào ví dụ với khối 3 x 3 ở đây. Luôn phải có một số 8 trong mỗi khối, cột và hàng. Trong cột và hàng đã có số 8. Và theo luật chơi, chúng ta không thể dùng các số trùng nhau. Do đó không thể điền số 8 vào đây được nữa. Điều này có nghĩa là chỉ có một ô còn lại bên trong khối và chúng ta nên điền số 8 vào đó.

Kỹ thuật tương tự cũng được áp dụng cho các hàng và các cột. 

Đó là cách sử dụng kỹ thuật "Ô còn lại cuối cùng" khi giải Sudoku. Khi bạn đã nắm được quy tắc này, bạn có thể tiếp tục học các chiến lược Sudoku sau đây.