Kỹ thuật "Số khả thi còn lại".

Số khả thi còn lại là một chiến lược đơn giản phù hợp cho những người mới bắt đầu. Kỹ thuật này dựa trên việc tìm số còn thiếu. Để tìm số còn thiếu, bạn nên để ý đến các số đã được điền sẵn trong khối 3x3 mà bạn quan tâm, cũng như trong các hàng và cột được kết nối với nó.

Chúng ta hãy nhìn vào ví dụ này.

Hãy chú ý đến ô được đánh dấu. Chú ý đến các số trong khối, hàng và cột của nó. Chúng ta có thể thấy rằng các số 1,2,3,4,6,7,8,9 đã xuất hiện trong hàng, cột và khối này.

Số còn thiếu duy nhất là số 5. Xét rằng các số không được lặp lại, chỉ có thể điền số 5 vào ô này.

Đó là cách áp dụng kỹ thuật "Số khả thi còn lại". Khi bạn đã thành thạo kỹ thuật này, bạn sẽ bắt đầu giải Sudoku dễ dàng hơn và nhanh hơn!