เทคนิค “ช่องสุดท้ายที่เหลืออยู่”

“ช่องสุดท้ายที่เหลืออยู่” คือกลยุทธ์ซูโดกุขั้นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่ง จากข้อเท็จจริงว่าตัวเลขในกล่อง 3×3 คอลัมน์แนวตั้ง หรือแถวแนวนอนต้องไม่ซ้ำกัน

เราจะมาดูตัวอย่างในกล่อง 3x3 ในแต่ละกล่อง คอลัมน์ และแถวจะต้องมีเลข 8 เสมอ และเรามี 8 อยู่ในคอลัมน์นี้และแถวนี้อยู่แล้ว ตามที่เราทราบ เราไม่สามารถใส่ตัวเลขซ้ำได้ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถใส่เลข 8 อีกครั้งได้ หมายความว่ามีช่องเหลือเพียงช่องเดียวในกล่อง และเราควรใส่เลข 8

เทคนิคเดียวกันนี้สามารถใช้กับแถวและคอลัมน์ได้อีกด้วย 

นั่นคือวิธีการใช้เทคนิค “ช่องสุดท้ายที่เหลืออยู่” ขณะแก้ซูโดกุ เมื่อคุณได้เรียนรู้แล้ว คุณจะสามารถใช้กลยุทธ์ซูโดกุต่อไปนี้ได้