Ghi chú trong Sudoku.

Nếu bạn bị bí khi giải Sudoku và không nhìn ra các phương án rõ ràng cho các ô còn lại, bạn nên sử dụng Ghi chú. Với sự trợ giúp của Ghi chú, bạn có thể điền tất cả các phương án khả thi vào mỗi ô trống bằng cách tập trung vào các số đã có sẵn trên lưới Sudoku.

Điều đặc biệt quan trọng là điền Ghi chú một cách chính xác. Vì nếu bạn mắc sai lầm, việc giải Sudoku sẽ trở nên khó hơn và lâu hơn rất nhiều.

Khi bạn điền các Ghi chú, bạn sẽ dễ dàng nhìn ra được nên điền số nào và nên điền vào đâu. Ngoài ra, việc sử dụng Ghi chú cũng hỗ trợ rất nhiều cho các kỹ thuật giải Sudoku nâng cao khác. Bạn có thể tìm hiểu về các kỹ thuật như vậy từ các bài học trên trang web Sudoku.com của chúng tôi.