บันทึกในซูโดกุ

หากคุณพบอุปสรรคบนตารางซูโดกุและไม่พบวิธีแก้ที่เห็นได้ชัดสำหรับช่องที่เหลือ คุณควรใช้บันทึก ด้วยความช่วยเหลือของบันทึก คุณจะสามารถเติมตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมดลงในช่องว่างแต่ละช่อง โดยใช้ตัวเลขที่อยู่บนตารางซูโดกุอยู่แล้ว

คุณจึงต้องเติมตัวเลขในบันทึกอย่างถูกต้อง หากคุณเติมตัวเลขผิดพลาด คุณจะแก้ซูโดกุได้ยากและใช้เวลานานขึ้นมาก

เมื่อคุณใช้บันทึก คุณจะเข้าใจตำแหน่งและตัวเลขที่ควรเติมได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ เทคนิคการแก้ซูโดกุขั้นสูงหลายอย่างยังต้องใช้บันทึกอีกด้วย คุณสามารถเรียนรู้เทคนิคดังกล่าวได้จากบทเรียนบนเว็บไซต์ Sudoku.com ของเรา