Kỹ thuật "Số lẻ hiển nhiên".

Chiến lược này dựa trên việc điền đúng vị trí của các Ghi chú. Đôi khi nó được gọi là chiến lược Số duy nhất khả dĩ. Vấn đề là trong một ô cụ thể chỉ có thể có một số (từ Ghi chú).

Hãy xem xét ví dụ sau đây.

Chúng ta hãy chú ý đến các ô được đánh dấu. Chúng ta có thể thấy rằng nó chỉ chứa một Ghi chú - số 2. Điều này có nghĩa là chỉ có một phương án khả thi cho ô này. Vì vậy, lựa chọn khả thi duy nhất cho ô này sẽ là 2. Chúng ta xóa Ghi chú khỏi ô này và điền số 2.

Đó là chính là kỹ thuật "Số lẻ hiển nhiên". Như bạn có thể thấy, kỹ thuật này khá đơn giản. Do đó, nếu bạn áp dụng thành thạo kỹ thuật "Số lẻ hiển nhiên", quá trình giải Sudoku sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn!