เทคนิค “ตัวเลขทั้งสามที่ซ่อนอยู่”

เทคนิค “ตัวเลขทั้งสามที่ซ่อนอยู่” คล้ายกับ “ตัวเลขคู่ที่ซ่อนอยู่” และทำงานด้วยแนวคิดเดียวกัน 
“ตัวเลขทั้งสามที่ซ่อนอยู่” จะใช้ได้เมื่อมีสามช่องในแถว คอลัมน์ หรือกล่อง 3x3 มีตัวเลขในบันทึกเหมือนกัน สามช่องนี้ยังต้องมีเลขอื่นๆ ที่สามารถลบออกได้

คุณจะเข้าใจกลยุทธ์นี้ง่ายขึ้น หากดูที่ตัวอย่าง

ลองดูช่องที่ไฮไลท์ มีเพียงสามช่องที่มีตัวเลขซ้ำกัน: ซึ่งก็คือ 5, 6 และ 7 หมายความว่าตัวเลขเหล่านี้ต้องอยู่ในหนึ่งในช่องเหล่านี้ และไม่มีตัวเลขอื่นๆ อีก หากเป็นเช่นนั้น 5, 6 และ 7 ต้องไม่สามารถอยู่ในช่องอื่นๆ ของกล่อง 3x3 นี้ด้วยเช่นกัน"

จากข้อสรุปนี้ เราจึงสามารถลบตัวเลขออกจากบันทึกได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสน

นั่นคือวิธีการใช้เทคนิค “ตัวเลขทั้งสามที่ซ่อนอยู่” ขณะแก้ซูโดกุ