เทคนิค “ตัวเลขคู่ที่ซ่อนอยู่”

เทคนิค “ตัวเลขคู่ที่ซ่อนอยู่” ทำงานเหมือนกับ “ตัวเลขเดี่ยวที่ซ่อนอยู่” สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงก็คือจำนวนของช่องและบันทึก หากคุณสามารถค้นหาช่องสองช่องภายในแถว คอลัมน์ หรือกล่อง 3x3 ที่มีตัวเลขในบันทึกที่ไม่อยู่ในช่องอื่นๆ ตัวเลขในบันทึกนี้จะต้องอยู่ในสองช่องนี้อย่างแน่นอน คุณจึงสามารถลบตัวเลขในบันทึกอื่นๆ ทั้งหมดออกจากสองช่องนี้ได้

ตัวอย่างเช่น:

ลองดูที่กล่องที่มีบันทึก และลองมองหาตัวเลขในบันทึกที่พบได้น้อยกว่าเลขอื่นๆ มีเพียงสองช่องที่มีเลข 2 และ 6 หมายความว่า 2 ต้องอยู่ในหนึ่งในสองช่องนี้ และ 6 ต้องอยู่ในอีกหนึ่งช่อง  
ตัวเลขอื่นๆ ไม่สามารถอยู่ในสองช่องนี้

จากข้อสรุปนี้ เราจึงสามารถลบตัวเลขออกจากบันทึกได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสน

เอาล่ะ คุณรู้วิธีการใช้เทคนิค “ตัวเลขคู่ที่ซ่อนอยู่” ในซูโดกุแล้ว ตอนนี้ ก็ถึงเวลานำไปฝึกฝน