เทคนิค “ตัวเลขเดี่ยวที่ซ่อนอยู่”

“ตัวเลขเดี่ยวที่ซ่อนอยู่” คือเทคนิคซูโดกุที่ค่อนข้างเรียบง่าย จุดสำคัญของ “ตัวเลขเดี่ยวที่ซ่อนอยู่” ก็คือมีตัวเลขในบันทึกเพียงตัวเดียวในทั้งแถว คอลัมน์ หรือกล่อง 3x3 อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังของผู้เล่น เนื่องจากการสังเกตบันทึกอาจเป็นเรื่องค่อนข้างยาก

คุณจะเข้าใจกลยุทธ์นี้ง่ายขึ้น หากดูที่ตัวอย่าง

ลองดูกล่อง 3x3 ที่มีบันทึกนี้ มีเพียงช่องเดียวที่อาจเป็นเลข 1 ซึ่งก็คือช่องขวาบน ไม่มีช่องอื่นๆ ในกล่องนี้ที่มีเลข 1 ในบันทึก

เราจึงสามารถลบบันทึกทั้งหมดออกจากช่องนี้ แล้วใส่เลข 1 ได้ เพราะว่าเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้เพียงเลขเดียว

นั่นก็คือเทคนิค “ตัวเลขเดี่ยวที่ซ่อนอยู่” เมื่อคุณได้เรียนรู้แล้ว คุณจะสามารถใช้กลยุทธ์ซูโดกุต่อไปนี้ได้