เทคนิค “ตัวเลขเดี่ยวที่เห็นชัด”

กลยุทธ์นี้ต้องใช้การเติมตัวเลขที่ถูกต้องในบันทึก ในบางครั้ง เทคนิคนี้ก็มีชื่อเรียกว่า ตัวเลขเดี่ยวเปล่าๆ จุดสำคัญก็คือมีตัวเลขที่เป็นไปได้ของช่อง (จากบันทึก) เหลือเพียงเลขเดียว

มาดูที่กรณีนี้พร้อมตัวอย่างกันเถอะ

ลองดูช่องที่ไฮไลท์ เราจะเห็นว่ามีเพียงตัวเลขเดียวในบันทึก ซึ่งก็คือเลข 2 หมายความว่าช่องนี้มีวิธีแก้เพียงวิธีเดียว เนื่องจากมีตัวเลขที่เป็นไปได้เพียงตัวเดียว ช่องนี้ต้องเป็นเลข 2 ดังนั้น เราจะลบบันทึกออกจากช่องนี้และเติมเลข 2 ลงไป

นั่นคือวิธีใช้เทคนิค “ตัวเลขเดี่ยวที่เห็นชัด” ตามที่คุณเห็น เทคนิคนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยาก ดังนั้น หากคุณนำเทคนิค “ตัวเลขเดี่ยวที่เห็นชัด” ไปฝึกฝน ขั้นตอนการแก้ซูโดกุจะง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น!