"Çıplak tekliler" tekniği.

Bu strateji, Notlar'ın doğru şekilde yerleştirilmesine dayalıdır. Bu tekniğe bazen Bariz Tekliler de denilir. Tekniğin mantığı, belirli bir hücreye sadece bir sayının (Notlar'dan) konulmasının mümkün olmasıdır.

Bu durumla ilgili bir örneğe göz atalım.

Vurgulanan hücreye bir göz atalım. 2 sayısını içeren bir Not ile doldurulduğunu görebiliyoruz. Yani bu hücre yalnızca bir olası çözüme sahip. Yalnızca bir olası çözüm olduğundan bu hücre 2 olacaktır. Bu nedenle, bu hücredeki notu kaldırıyoruz ve hücreyi 2 sayısı ile dolduruyoruz.

"Çıplak tekliler" tekniği bu şekilde işler. Gördüğün üzere göründüğü kadar zor değil. Bu nedenle "Çıplak tekliler" tekniğini uygulamaya dökersen Sudoku çözme süreci daha kolay ve hızlı olacaktır!