เทคนิค “ตัวเลขคู่ที่เห็นชัด”

เช่นเดียวกับเทคนิค “ตัวเลขเดี่ยวที่เห็นชัด” “ตัวเลขคู่ที่เห็นชัด” ต้องใช้การเติมตัวเลขที่ถูกต้องในบันทึกเช่นกัน จุดสำคัญก็คือคุณต้องค้นหา 2 ช่องที่มีคู่ตัวเลขในบันทึกเหมือนกันภายในกล่อง 3x3 หมายความว่าคู่ตัวเลขในบันทึกนี้จะไม่สามารถใช้ในช่องอื่นๆ ภายในกล่อง 3x3 ได้ ดังนั้น เราจึงสามารถลบออกจากบันทึกได้ คุณจะเข้าใจกลยุทธ์นี้ง่ายขึ้น หากดูที่ตัวอย่าง

มาดูที่กล่องนี้กันเถอะ เราเห็นช่องว่างที่เต็มไปด้วยตัวเลขที่เป็นไปได้ในบันทึก ในบรรดาช่องดังกล่าว มีเพียงสองช่องที่มี 7 หรือ 9

หมายความว่าหนึ่งในสองช่องนี้จะต้องเป็น 7 และอีกช่องหนึ่งจะต้องเป็น 9 และยังหมายความว่าเราไม่สามารถใส่ 7 และ 9 ในช่องอื่นๆ ของกล่องนี้ได้

ดังนั้น เราจะลบออกจากบันทึกของช่องอื่นๆ จากนั้น เราสามารถใช้กฎ “ตัวเลขเดี่ยวที่เห็นชัด” ที่เราได้เรียนรู้แล้วจากบทเรียนก่อนหน้านี้ เราจะเขียน 6 ในช่องที่มีบันทึกเลข 6 และเขียนเลข 4 ในอีกช่องหนึ่ง

นั่นคือวิธีการใช้เทคนิค “ตัวเลขคู่ที่เห็นชัด” ขณะแก้ซูโดกุ เมื่อคุณได้เรียนรู้แล้ว คุณจะสามารถใช้กลยุทธ์ซูโดกุต่อไปนี้ได้