เทคนิค “ปีก Y”

เทคนิค “ปีก Y” จะคล้ายกับ “ปีก X” แต่ใช้สามมุมแทนสี่มุม

มาดูเทคนิคนี้พร้อมตัวอย่างกันเถอะ

ในการเริ่มต้น เราต้องค้นหาช่องที่มีบันทึกเหมือนกันสองช่อง เราจะเรียกช่องนี้ว่าแกน
จากนั้น เราจะมองหาอีกสองช่องที่มีเลข 2 ในบันทึกเหมือนกัน ช่องเหล่านี้ (เรียกว่าคีม) ควรอยู่ในแถว คอลัมน์ หรือกล่องเดียวกับแกน ตัวเลขหนึ่งในสองตัวในแต่ละคีมควรเหมือนกับในแกน และอีกเลขหนึ่งต้องเหมือนกันในทั้งสองคีม

เอาล่ะ มาดูจุดที่ทั้งสองคีมตัดกัน นั่นก็คือช่องในแถวด้านล่าง หากช่องดังกล่าวมีตัวเลขในบันทึกเหมือนกับทั้งสองคีม เราสามารถลบออกได้ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือเลข 4 เพราะว่ามีเลข 4 อยู่ในทั้งสองคีม

นั่นคือวิธีใช้เทคนิค “ปีก Y” นี่คือกลยุทธ์ซูโดกุขั้นสูง ซึ่งอาจใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจและฝึกฝน