"Y kanadı" tekniği.

"Y Kanadı" tekniği "X Kanadı" tekniğine benzer ancak dört yerine üç köşeye göre uygulanır.

Bu tekniğe bir örnekle göz atalım.

Başlamak için tam olarak iki not bulunan bir hücre bulmalıyız. Bu hücreye pivot diyeceğiz.
Ardından 2 not bulunan iki hücre daha bulacağız. Bu hücreler (kıskaç olarak adlandırılır), pivotla aynı sırada, sütunda veya blokta olmalıdır. Her kıskaçtaki iki sayıdan biri, pivotla aynı olmalıdır. Diğer sayı ise iki kıskaçta da aynıdır.

Şimdi kıskaçların kesiştiği yere bakalım. Alt sıradaki bir hücrede kesişiyorlar. Bu hücre, her iki kıskaçta aynı olan bir notu içeriyorsa onu eleyebiliriz. Bu durumda, her iki kıskaçta 4 olduğu için 4 sayısı oluyor.

"Y kanadı" tekniği bu şekilde işler. Bu, ileri seviye bir sudoku stratejisidir. Tekniği kavramak için biraz zaman ve pratik gerekebilir.