เทคนิค “ช่องว่างสุดท้าย”

“ช่องว่างสุดท้าย” คือเทคนิคแก้ซูโดกุขั้นพื้นฐาน กฎง่ายๆ จากข้อเท็จจริงว่ากล่อง 3×3 คอลัมน์แนวตั้ง หรือแถวแนวนอนในตารางซูโดกุต้องมีตัวเลขจาก 1 ถึง 9 และสามารถใช้ตัวเลขแต่ละตัวได้เพียงครั้งเดียวในกล่อง 3×3 คอลัมน์แนวตั้ง หรือแถวแนวนอน

ดังนั้น หากเราเห็นว่ามีช่องว่างเหลืออยู่เพียงช่องเดียวในกล่อง 3×3 คอลัมน์แนวตั้ง หรือแถวแนวนอน เราจะสามารถระบุตัวเลขจาก 1 ถึง 9 และเติมลงในช่องว่างได้ 

คุณสามารถดูลักษณะได้ในตัวอย่างด้านล่าง

นี่คือกฎขั้นพื้นฐาน เมื่อคุณได้เรียนรู้แล้ว คุณจะสามารถใช้กลยุทธ์ซูโดกุต่อไปนี้ได้