Kỹ thuật "Cặp số hiển nhiên".

Giống như kỹ thuật "Số lẻ hiển nhiên", kỹ thuật "Cặp số hiển nhiên" dựa trên việc điền đúng vị trí của các Ghi chú. Vấn đề là ở chỗ bạn nên tìm 2 ô có các cặp Ghi chú giống nhau trong khối 3x3. Điều này có nghĩa là các cặp Ghi chú này không thể được sử dụng trong các ô khác trong khối 3x3 này. Vì vậy, bạn có thể xóa chúng khỏi Ghi chú của mình. Hãy tham khảo ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn chiến thuật này.

Hãy nhìn vào khối này. Chúng ta có thể thấy các ô trống đã có ghi chú về các số khả thi. Trong số đó, có hai ô chứa số 7 hoặc 9.

Điều này có nghĩa là một trong những ô này chắc chắn phải chứa 7 và ô còn lại chứa 9. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta không thể điền 7 và 9 vào các ô khác của khối này.

Vì vậy, chúng ta sẽ xóa hai số này khỏi ghi chú của các ô khác. Tiếp theo chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật "Số lẻ hiển nhiên" mà chúng ta đã tìm hiểu ở bài trước. Chúng ta sẽ viết số 6 vào ô với ghi chú số 6 và số 4 trong một ô khác.

Đó là cách sử dụng kỹ thuật "Cặp hiển nhiên" khi giải Sudoku. Khi bạn đã nắm được quy tắc này, bạn có thể tiếp tục học các chiến lược Sudoku sau đây.