เทคนิค “ตัวเลขทั้งสามที่เห็นชัด”

เทคนิคการแก้ซูโดกุนี้ต่อยอดมาจากเทคนิคก่อนหน้า “ตัวเลขคู่ที่เห็นชัด” แต่ “ตัวเลขทั้งสามที่เห็นชัด” จะไม่ใช้ตัวเลขในบันทึกเพียงสองตัว แต่ใช้สามตัว นั่นคือข้อแตกต่างเพียงข้อเดียว เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เราไปดูตัวอย่างกันเลย

ดูที่กล่องซ้ายบน ช่องด้านล่างสามช่องมีบันทึกเลข 1, 5 และ 1, 8 และ 5, 8 หมายความว่าช่องเหล่านี้ต้องเป็นเลข 1, 5 และ 8 แต่เรายังไม่ทราบว่าตัวเลขใดอยู่ในช่องไหน สิ่งที่เราทราบก็คือ 1, 5 และ 8 ไม่สามารถอยู่ในช่องอื่นๆ ของกล่องนี้

ดังนั้น เราจึงสามารถลบออกจากบันทึกได้

นั่นคือวิธีการใช้เทคนิค “ตัวเลขทั้งสามที่เห็นชัด” ขณะแก้ซูโดกุ