Kỹ thuật "Số lẻ ẩn".

"Số lẻ ẩn" là một kỹ thuật Sudoku khá đơn giản. Mấu chốt của "Số lẻ ẩn" là ghi chú là ghi chú duy nhất trong toàn bộ hàng, cột hoặc khối 3x3. Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi người chơi phải đặc biệt cẩn thận, vì có thể khá khó để phát hiện ra các số lẻ ẩn.

Hãy nhìn vào ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn.

Hãy chú ý đến khối 3x3 có ghi chú này. Chỉ có một ô có thể chứa số 1. Đó là ô trên cùng bên phải. Không có bất kỳ ô nào khác trong khối này có Ghi chú số 1.

Vì vậy, chúng ta có thể xóa tất cả Ghi chú khỏi ô này và điền số 1, vì đó là phương án khả thi duy nhất.

Đó là kỹ thuật "Số lẻ ẩn". Khi bạn đã nắm được quy tắc này, bạn có thể tiếp tục học các chiến lược Sudoku sau đây.