Kỹ thuật "Cánh X".

"Cánh X" là một kỹ thuật sudoku nâng cao, dựa trên hai hàng song song hoặc hai cột song song. Bạn không nên chú ý đến các khối 3x3 vì chúng không liên quan đến chiến lược này.

Hãy nhìn vào ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn.

Chúng ta hãy nhìn vào hai hàng này. Có hai ô có ghi chú 4. Vì không thể lặp lại số 4 trong cùng một hàng hoặc cột, chúng ta có thể giả định rằng các số 4 sẽ được điền theo đường chéo - trong các ô màu xanh lam nhạt hoặc các ô màu xanh lam đậm.

Bây giờ chúng ta hãy thu nhỏ và xem xét các cột liên quan. Vì các số 4 tạo thành đường chéo nên sẽ có một số 4 trong mỗi cột này. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể điền lại.

Vì vậy, chúng ta có thể tự tin loại bỏ số 4 từ tất cả các ghi chú còn lại của hai cột này.

Bây giờ bạn đã biết cách áp dụng kỹ thuật Cánh X trong Sudoku và có thể tiếp tục với chiến lược Sudoku nâng cao "Cánh Y" sau đây.