Technika „skrzydlica”.

„Skrzydlica” to zaawansowana technika sudoku oparta na dwóch równoległych rzędach lub kolumnach. Nie trzeba zwracać uwagi na bloki 3x3, gdyż w tej strategii nie mają one znaczenia.

Łatwiej będzie zrozumieć tę technikę na przykładzie.

Spójrzmy na te dwa rzędy. W każdym z nich znajdują się dwa pola zawierające notatkę z cyfrą 4. Ponieważ czwórki nie mogą powtarzać się w jednym rzędzie ani kolumnie, możemy spokojnie założyć, że czwórki będą znajdować się po przekątnej – w polach błękitnych lub granatowych.

Oddalmy widok i spójrzmy na powiązane kolumny. Ponieważ czwórki znajdują się po przekątnej, każda z tych kolumn już będzie zawierać cyfrę 4. To znaczy, że nie możemy wpisać jej znowu.

Możemy zatem z pewnością usunąć czwórki ze wszystkich pozostałych notatek w tych dwóch kolumnach.

Teraz wiesz już jak zastosować technikę „skrzydlica” w sudoku i możesz przejść dalej do kolejnej zaawansowanej strategii – „formacji Y”.