Kỹ thuật "cá kiếm".

Kỹ thuật "Cá kiếm" là một chiến lược Sudoku nâng cao. Nó thường được áp dụng trong các câu đố Sudoku ở mức độ khó để loại bỏ các phương án không khả thi. Kỹ thuật "Cá kiếm" cũng tương tự như Cánh X nhưng sử dụng ba bộ ô thay vì hai.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy nhìn vào ví dụ này.

Trong câu đố này, 6 là "chữ số cá" của chúng ta và các hàng 1, 6 và 9 là các bộ cơ sở. Các phương án khả thi cho số 6, cũng sắp xếp hoàn hảo trong 3 cột. Vì vậy, có hai phương án để điền số 6.

Hoặc theo cách này

Hoặc theo cách này

Dù bằng cách nào, 3 bộ đó đã được xét cho tất cả các cột, có nghĩa là số 6 không thể xuất hiện hai lần ở đó. Do đó, chúng ta có thể loại bỏ số 6 khỏi tất cả các ghi chú khác trong các cột này.

Bây giờ, bạn đã biết cách áp dụng kỹ thuật "Cá kiếm" trong sudoku. Đây là phương pháp rất khó nhưng vô cùng hiệu quả để giải sudoku.