Đang tải trò chơi
Rất tiếc, không có sự kiện nào đang hoạt động vào lúc này. Hãy quay lại và kiểm tra phần này sau!
Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị Sự kiện Mới, bạn có thể hoàn thành Thử thách Hàng ngày hoặc chơi Sudoku Cổ điểnKiller Sudoku.
Sự kiện đã hoàn thành
Sự kiện kết thúc trong:
clock
Làm Tốt lắm!
Bạn đã mở khóa tất cả các ô bưu thiếp! Phần thưởng là của bạn!
Về Trang chủ
sudoku app icon
Sudoku.com - Trò chơi số
Easybrain
Chọn một ô bưu thiếp để bắt đầu chơi. Các màu khác nhau tương ứng với độ khó khác nhau: dễ, trung bình, khó, chuyên gia.
Mở khóa tất cả các ô để mở bưu thiếp độc đáo và nhận phần thưởng!
Hãy nhanh tay! Thời gian sự kiện có hạn!